Фінансова звітність 2017:

Звіт незалежного аудитора
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності

Фінансова звітність 2016:

Звіт незалежного аудитора
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності

Фінансова звітність 2015:

Звіт незалежного аудитора
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності

Фінансова звітність 2014:

Звіт незалежного аудитора
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал 2013
Звіт про власний капітал 2014
Примітки до річної фінансової звітності

Фінансова звітність 2013:

Звіт незалежного аудитора
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності